Univerzita se podílí na evropském projektu zaměřeném na život stárnoucí populace

Ze setkání řešitelů projektu.
Foto: archiv projektu SHAPES
Monday 2 March 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa, Adam Fritscher

Vytvořit integrovanou IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdraví, pohody a nezávislosti lidí, je cílem inovačního projektu čtrnácti evropských zemí SHAPES – Chytré a zdravé stárnutí zapojením lidí do systémů pro podporu zdraví. Česká republika je v projektu zastoupena Univerzitou Palackého a Fakultní nemocnicí Olomouc.

Čtyřletý projekt rozpočtovaný na 21 milionů eur a podpořený programem Evropské unie Horizont 2020 zahrnuje také vývoj a zdokonalení patnácti technologických a sociálních řešení soustředících se na podporu starších lidí. Ta budou testována na více než dvou tisících starších dospělých v zapojených zemích, aby byla zajištěna jejich smysluplnost a vhodnost pro uživatele z různých zemí a kultur.

Odborníci z bezmála čtyřiceti zapojených organizací, jejichž lídrem je Assisting Living & Learning Institute irské University of Maynooth, se budou zajímat o zdravotní, environmentální a životní styly účastníků, jejich analýza umožní identifikovat potřeby a následně poskytovat personalizovaná řešení, a to způsobem, který respektuje požadavky na ochranu osobních údajů a zajišťuje důvěru občanů k digitálním novinkám. Projekt bude mít i dopad na dlouhodobou udržitelnost systémů zdravotnictví a péče v Evropě, kde podle OSN tvoří starší lidé čtvrtinu populace.

Garantem části projektu zaměřené na porozumění životnímu stylu starších osob je Institut sociálního zdraví (OUSHI) Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. „Naším hlavním úkolem je návrh kategorií osob, tak zvaných personas, které by měly popsat typické uživatele především z pohledu jejich schopností, a následně definice individuálních potřeb různých osob, které mohou z digitálních technologií těžit nejvíce. Využívat budeme kvalitativní metody, hloubkové rozhovory se seniory na základě metodologie DIPEx, kterou jsme získali od oxfordské univerzity. Získané informace budou sloužit jako étos projektu, jeho výsledky pak budou mít přínos nejen pro starší občany, ale i jejich rodiny a poskytovatele služeb,“ uvedl Zdeněk Meier, manažer projektu za OUSHI.

„Pro CMTF je zapojení do mezinárodního projektu financovaného programem výzkumu a vývoje Horizont 2020 vysoce prestižní záležitostí. Těžíme ze spolupráce v mezinárodní síti DIPEx International zaštítěné děkanem CMTF a vedoucím OUSHI Peterem Tavelem, kdy jsme před časem na základě rozhovorů se seniory vytvořili pro portál Hovory o zdraví tematický modul Stárnutí. K účasti na projektu pak došlo na základě několikaleté spolupráce institutu s Malcolmem MacLachlanem z Maynooth University, hlavním koordinátorem projektu, na jehož pracovišti jsem absolvoval několikaměsíční vědeckou stáž,“ dodal Zdeněk Meier.

Fakultní nemocnice Olomouc je v projektu SHAPES zastoupená Národním telemedicínským centrem, jehož úlohou je ověřování nových technologií v oblasti Smart homes s využitím nejnovějších digitálních řešení pro sběr dat, jako je například pohyb pacienta po bytě, monitoring jeho prostředí, ale i změny v chování související s detekcí pádu a podobně. Centrum se také zapojuje do pilotní kampaně v oblasti využití telemedicínských služeb s cílem zdokonalit vlastní systém podle nejnovějších přístupů, které jsou momentálně v Evropě dostupné. Ověřovat také bude dostupné metody monitorování užívání léků v domácím prostředí seniora. Všechny tyto aktivity jsou realizovány společně s odborem sociálních věcí magistrátu města Olomouce. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)