Posláním Katedry křesťanské sociální práce (KKS) je přispívat k posílení a obnovování rodin a komunit kvalitním vzděláváním a výzkumem. Hlásíme se k základním etickým hodnotám profese sociální práce a ke konceptu společensky odpovědné univerzity.

Věnujeme se sociální práci s rodinou. Jsme jedineční v zaměření se na mezinárodní sociální práci a humanitární pomoc. V obou oblastech rozvíjíme výzkum, kterým reagujeme na aktuální problémy praxe.

Realizujeme bakalářský i navazující studijní program Sociální práce. Ve výuce spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními odborníky z praxe sociální a humanitární práce. Propojujeme vzdělávání s praxí rozvíjením vyučovací strategie Service Learning (učení službou).

Souvztažnost programů s kontextem teologické fakulty umocňuje soubor principů, které poskytují orientaci výuky i výzkumu katedry a které jsou bez výjimky součástí tradice křesťanské sociální nauky: solidarita s chudými a trpícími, důstojnost všech lidí, smíření, participace, spolupráce a udržitelnost.

Studenty podporujeme v dobrovolnických aktivitách a občanské angažovanosti. Iniciovali jsme vznik Dobrovolnického centra UP.

Jsme realizátory a partnery mezinárodních, národních i regionálních projektů zaměřených na profesionalizaci sociální práce, podporu inkluzivního života osob se sociálním i zdravotním znevýhodněním.