Naším posláním je vzdělávací a výzkumná činnost v sociální práci. Dlouhodobě budujeme partnerství nejen s univerzitami, ale i jinými organizacemi a to na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni. Zavádíme inovace ve vzdělávání s cílem propojit svět učeben s praxí sociální práce. Rozvíjíme výzkum v sociální a humanitární práci. Studenty podporujeme v dobrovolnických aktivitách a občanské angažovanosti.

Našim cílem je:

 • Nabízet kvalitní vzdělávání v oborech sociální a humanitární práce
 • Vychovávat kvalifikované odborníky i zodpovědné občany
 • Naplňovat třetí poslání univerzity - rozvíjet občanskou společnost
 • Posilovat studenty v občanské angažovanosti zapojením do dobrovolnictví
 • Spolupracovat s praxí sociální práce realizací projektů a společných aktivit
 • Rozvíjet holistické pojetí sociální práce
 • Rozvíjet oborové poznání skrze vědecko-výzkumné projekty
 • Poskytovat akademické zázemí k reflexi církevních sociálních aktivit

Abychom těchto cílů dosáhli:

 • Realizujeme bakalářský i navazující studijní program
 • Nabízíme příležitosti dalšího vzdělávání
 • Ve výuce spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními odborníky z praxe
 • Uplatňujeme vyučovací strategii Service Learning - učení službou
 • Pořádáme hostovské přednášky významných zahraničních odborníků
 • Jsme realizátory a partnery mezinárodních, národních i regionálních projektů
 • Iniciovali jsme vznik Dobrovolnického centra Univerzity Palackého
 • Spolupracujeme s významnými organizacemi na poli humanitární i sociální práce
 • Pořádáme mezinárodní a národní konference

Naši vizí je

 • podporovat zlepšování životní situace lidí na světě skrz rozvoj vzdělávání, výzkumu a spolupráce 
 • realizovat odkaz profesora Heinricha Pompeÿe (Caritaswissenschaft) a doktorky Květy Princové obsahující následující pilíře: humanita v jednání, přístup zaměřený na člověka a praktická orientace na komunitní práci.

Principy sociální spravedlnosti, lidských práv, kolektivní a sociální odpovědnosti, stejně jako respekt vůči kulturním a náboženským rozdílům jsou centrální pro naši misi.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)