PhDr.Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637280

Katedra křesťanské sociální práce

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

4.11A

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 08:00–08:45 4.17 v jiné časy po předchozí emailové domluvě
VYBRANÉ PUBLIKACE
Olecká I., Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. Social Networking as Leisure: An Attempt to Conceptualize Liquid Leisure. Sustainability. 2022. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Matulayová N., Macháčková P., Jurníčková P., Olecká I., Pospíšilová H. Value-based financial risk prediction model. Risks. 2021. (ČLÁNEK)
Špatenková N., Vévodová Š., Olecká I., Chrastina J., Vévoda J. Palliative care for LGBT older adults: a reflection of the situation in the Czech Republic. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Chrastina J., Špatenková N., Bednárová L., Hrubešová I., Hudcová B., Huneš R., Janulíková M., Klvaňová T., Kurucová R., Ludíková L., Olecká I., Vévoda J., Vévodová Š. Sexualita a intimita v závěru života. In Dolák F., Pokorná A., Tomagová M., Vokurka S. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Olecká I., Pospíšil J., Dobríková P. Methodological Aspects of Measurement and Identification of Risk Factors of the Can Syndrome. ACTA MISSIOLOGICA. 2023.
Olecká I., Trochtová LS., Pospíšil J. Monitoring konzumace alkoholu u dětí a mladistvých v ordinacích dětských lékařů. Cesko-Slovenska Pediatrie. 2023.
Vinter L., Dráč P., Olecká I., Dobiáš M., Ošťádal M., Čiřmář I. Optimalizace techniky interpoziční artroplastiky při proximální karpektomii s ohledem na vaskularizaci dorzální kapsuly karpu: kadaverózní studie. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2023.
Olecká I., Pospíšil J. Alcohol Abuse in Parental Behavioral Patterns as a Threat to the Socialization of Children. Journal of International Scientific Publication: Educational Alternatives. 2022.
Lemrová A., Olecká I., Hladíková E., Ivanová K. Anonymous Births: A Conflict of Three Rights – Which Prevails? Social pathology and prevention. 2022.
Pospíšil J., Olecká I. Eschatologický přesah života v kontextu spirituality s implikací pro paliativní péči. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2022.
Hladíková E., Olecká I., Ivanová K. Health Literacy Of Mothers in Puerperium. Journal of International Scientific Publication: Educational Alternatives. 2022.
Olecká I., Dobiáš M., Lemrová A., Ivanová K., Fürst T., Krajsa J., Handlos P. Indeterminacy of the Diagnosis of Sudden Infant Death Syndrome Leading to Problems with the Validity of Data. Diagnostics. 2022.
Pospíšil J., Olecká I., Matulayová N., Pospíšilová H., Jurníčková P., Macháčková P. Who Are the People at Socio-Economic Risk? Socio-Demographical Analysis of the Czech People in Specific Economical Situations Recognized in Value-Based Risk Prediction Model. Social Sciences. 2022.
Špatenková N., Olecká I. COMPLICATED GRIEF IN THE ERA COVID-19-SCOPING REVIEW. ACTA MISSIOLOGICA. 2021.
Olecká I., Dobríková P., Slaný J. Fatální důsledky syndromu CAN – scoping review. Cesko-Slovenska Pediatrie. 2021.
Olecká I., Pospíšil J. Human Values and the Feel of Social and Health Threats. ACTA MISSIOLOGICA. 2021.
Olecká I., Dobríková P., Lemrová A., Scheitel R. The Legislative Framework for the Protection of Children and a Comparison of the Czech, Slovak and Austrian Concepts. Fórum sociální politiky. 2021.
Olecká I., Dobríková P., Přecechtěl P. Syndrom CAN v souvislosti s abúzem návykových látek pečujících osob. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020.
Olecká I., Ivanová K., Lemrová A., Dobiáš M., Handlos P. Náhlá, neočekávaná a násilná úmrtí dětí do 1 roku na severní Moravě v letech 2007 – 2016. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. 2018.
Ivanová K., Olecká I., Dobiáš M., Ondra P., Mihál V. Social Risk Factors of Mothers Whose Infants Died of Suffocation within the First Year of Life. Jokull. 2017.
Olecká I., Ivanová K. HEALTH LITERACY OF PRIMIPARAE IN THE FIRST SIX MONTHS OF MATERNITY: REVIEW. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016.
Ivanová K., Olecká I., Dobiáš M., Hrubá K., Juríčková L., Hanák P., Ondra P. The analysis of autopsy reports of children who died within one year of life in Olomouc and Zlín regions - possible association of health literacy of mothers with a diagnosis of SIDS. Folia societatis medicinae legalis Slovacae. 2016.
Olecká I., Špatenková N. Identifikace problémů a stanovení příslušných intervencí u rodičů sluchově postižených dětí pomocí metody EBN. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Olecká I., Pospíšil J., Trochtová LS. Abuse experiences on social networking sites and recommendations of changes in prevention. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Pospíšil J., Olecká I. SMARTPHONES, INTERNET BANKING, AND ONLINE EDUCATION: HOW DID THE COVID-19 PANDEMIC INFLUENCE THE SKILLS FOR THE DIGITAL AGE. International Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES - ISCSS2022. 2022.
Olecká I., Ivanová K., Lemrová A. Domácí porody v kontextu sociálních deviací. In Večerka K. (Eds.) Kontexty sociálních deviací. 2017.
Lemrová A., Ivanová K., Olecká I. Je tíživá životní situace motivem pro vraždu dítěte? In Kazimír V. (Eds.) Kontexty sociálních deviací: Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie ČSS. 2017.
Olecká I., Ivanová K. Parents of children with hearing impairment – systematic literature review. In Moravčíková D., Vaško M. (Eds.) Family – Health - Disease. 2014.
IVANOVÁ K., OLECKÁ I., POKORNÁ D., ZIELINA M. Metodologický rámec společenských věd a jeho význam pro odbornou praxi. In Pokorná D., Sojková J. (Eds.) Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe. 2012.
OLECKÁ I., IVANOVÁ K. Dějiny postižení. Vědecký vs. pedagogický pohled. In KUTNOHORSKÁ J. (Eds.) HISTORIE OŠETŘOVATELSTVÍ V KONTEXTU HISTORIE MEDICÍNY A PORODNÍ ASISTENCE. 2011.
OLECKÁ I., IVANOVÁ K. Je cesta od represe k prevenci postižení cestou k větší společenské odpovědnosti? In Sojková J., ZIELINA M. (Eds.) CSR - most mezi vědou, výzkumem a praxí. 2011.
ŠPATENKOVÁ N., OLECKÁ I., IVANOVÁ K. Systém zdravotně sociální péče o křehké a nekompetentní seniory v ČR (expertní šetření v rámci projektu ADEL). In Adamcová J. (Eds.) Sociológia zdravia a choroby. Nové poznatky a trendy. 2011.
Olecká I., Ivanová K. Případová studie - staronová metoda ošetřovatelského výzkumu. In Sikorová L., Bužgová R. (Eds.) Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2010.
KNIHA - CELEK
Vévodová Š., Ivanová K., Vévoda J., Juríčková L., Olecká I., Klugar M., Tučková D. Základy metodologie výzkumu pro nelékařské zdravotnické propfese. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Tučková D., Olecká I., Juríčková L., Ivanová K. Kompetence akademických pracovníků – školitelů v doktorském studijním programu ošetřovatelství. In Juríčková L. (Eds.) Příklady aplikace metodik výzkumů pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. 2014.
ABSTRAKT
Ivanová K., Olecká I., Ondra P., Juríčková L., Hanák P., Horáková D., Vránová K. Content of Maternal Health Literacy in the First Year of Motherhood. European Journal of Public Health. 2017.
Ivanová K., Olecká I., Mihál V. Content Specification of Mothers’ Health Literacy according to Experts. 3rd V4 Conference on Public Health. 2017.
Ivanová K., Olecká I., Dobiáš M., Lemrová A., Klugar M., Mihál V. Characteristics of Mothers Whose Infants Died of Suffocation:. European Journal of Public Health. 2017.
Olecká I., Ivanová K. Získávání individuální zdravotní gramotnosti v mateřství. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstvu. 2017.
Ivanová K., Olecká I., Hanák P., Juríčková L., Ondra P. Sociálně patologické příčiny úmrtnosti dětí do 1 roku života. Úvahy nad sociální patologií. 2016.
Ivanová K., Olecká I., Juríčková L., Hanák P., Ondra P. ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST MATEK DĚTÍ ZEMŘELÝCH DO 1 ROKU ŽIVOTA. RODINA - ZDRAVÍ – NEMOC. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. 2016.
Špatenková N., Olecká I. Zkušenosti poskytovatelů péče o seniory s LGBT osobami. Stárnutí 2016: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 3. GERONTOLOGICKÉ MEZIOBOROVÉ KONFERENCE. 2016.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Lemrová A., Ivanová K., Olecká I., Janečková I., Dobiáš M. Náhlá, neočekávaná a násilná úmrtí dětí do jednoho roku na severní Moravě v letech 2007-2016. 2018.
Lemrová A., Olecká I., Dobiáš M., Ivanová K., Hanák P., Klugar M. Cases studies of mothers who murdered their infant. 2017.
Olecká I., Ivanová K., Lemrová A. Domácí porody v kontextu sociálních deviací. 2017.
Olecká I., Ivanová K., Lemrová A., Hanák P., Dobiáš M. SIDS – diagnóza se sociálními faktory. 2017.
Ivanová K., Olecká I., Hanák P., Juríčková L., Ondra P. Sociálně patologické příčiny úmrtnosti dětí do 1 roku života. 2016.
Ivanová K., Olecká I., Juríčková L., Hanák P., Ondra P. ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST MATEK DĚTÍ ZEMŘELÝCH DO 1 ROKU ŽIVOTA. 2016.
Ivanová K., Juríčková Ľ., Lužný J., Špatenková N., Kliment P., Olecká I. Guardianship in the Czech Republic (New challenges for health-social policy – priorities for further research). 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jílek V., Vávrová P., Hověžáková D., Olecká I. Konference Věda, popularizace, prezentace. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Jílek V., Vávrová P., Hověžáková D., Olecká I. Sborník z konference Věda, popularizace, prezentace. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)