Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637169

Katedra křesťanské sociální práce

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.10

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
17.06.2024 09:00–10:00 5.10 Konzultační hodiny pouze po předchozí e-mailové domluvě. Pořadí určuje vyučující.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Olecká I., Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. Social Networking as Leisure: An Attempt to Conceptualize Liquid Leisure. Sustainability. 2022. (ČLÁNEK)
Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. Social risks as the source of threats and concerns: The survey in the Czech Republic. Societies. 2021. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Matulayová N., Macháčková P., Jurníčková P., Olecká I., Pospíšilová H. Value-based financial risk prediction model. Risks. 2021. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Trochtová LS. Preferences and influence of the value of health in the contemporary Czech population. Kontakt. 2020. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Špatenková N., Pospíšilová H. Curriculum Adjustments For Increasing The Efficiency Of Ict Education Of The Elderly According To Their Ict Proficiency. ICERI2017 Proceedings. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová H., Pospíšil J., Špatenková N. The Influence Of Parents And Other People On Informal Learning And Non-Formal Education Of Children 11–15 Years Old. 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. GENERAL ATTITUDES TO THE FAITH, RELIGION, ETHICS AND SOLIDARITY AMONG THE CZECH ADULTS. In . (Eds.) rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings,. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Matulayová T., Jurníčková P., Matulayová N., Vaňousová A., Vrtělková V. Rodinné konference v péči o ohrožené dítě v České republice. In Pospíšilová H., Pavlíkova G. (Eds.) 2021. (KNIHA - CELEK)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Trochtová LS. Katalog volnočasových aktivit verze 4.0.0. In Knotová D., Lohrová K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
Pospíšilová H., Pospíšil J., Staníčková N. Economic Situation of Family and its Influence on the Leisure Experiences. 2021. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Pospíšilová H., Pospíšil J., Sádovská A., Bizová N. International comparative study of COVID-19 leisure in the Czech Republic and Slovak Republic. World Leisure Journal. 2023.
Pospíšil J., Olecká I., Matulayová N., Pospíšilová H., Jurníčková P., Macháčková P. Who Are the People at Socio-Economic Risk? Socio-Demographical Analysis of the Czech People in Specific Economical Situations Recognized in Value-Based Risk Prediction Model. Social Sciences. 2022.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P. Perspectives of Online Education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2015.
Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. THE ROLE AND IMPORTANCE OF OUTDOOR LEISURE ACTIVITIES ON THE CHANGE OF VALUES: IMPACTS ON PERSONAL DEVELOPMENT AND EDUCATION. 15th International Technology, Education and Development Conference Online Conference. 8-9 March, 2021. 2021.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. Preferences of Themes of Online Courses Depending on Gender and Age. In . (Eds.) 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION. 2016.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H. Osobnostní charakteristiky studentů Sociální pedagogiky na vybraných univerzitách v České republice. In Hájková L. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X., sborník z mezinárodní konference ve dnech 18. a 19. září 2014 v Pardubicích. 2015.
Pospíšilová H., POSPÍŠIL J., Potměšilová P. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci: skutečnost a očekávání. In Bargel M. (Eds.) Socialání pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
SMÉKALOVÁ L., SMÉKALOVÁ L. Utváření hodnot v dětském věku prostřednictvím životních situací v rodině. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
Jarošová M., Plachý R., Pospíšilová H., Budinská E., Holzerová M., Papajík T., Mihál V., Indrák K. Význam metody arrayCGH u hemato-onkologických nemocných - Přehled a vlastní výsledky. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2005.
KNIHA - CELEK
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Pospíšilová H., Komínková L. Svět školní družiny : etnografická studie. 2015.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Pospíšilová H., Volfová M. Aktivizace a animace. In Matoušek O. (Eds.) Strategie a postupy v sociální práci. 2022.
Kosmályová M., Tavel P. Altruistické jednání u člověka. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Pospíšil J., Šímová E., Prokešová D. Hodnotový systém a trávení volného času současné dospívající generace. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Öbrink Hobzová M., Sobková P. Jazyk jako hodnota v procesu integrace cizinců. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Dřímal L., Orlovská M., Roubalová M. Náboženský rozměr výchovy k hodnotám. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Orlovská M., Roubalová M. Návrh propojení průřezového tématu s výukou náboženství. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Potměšil M., Hanáková A., Urbanovská E. Osoby s postižením v pojetí adolescentù. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Adamcová L., Ševrová L., Pospíšil J. Rodina a její vliv na prožívání volného času dětí: dvě případové studie. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Zetíková K., Tavel P. Vliv sourozeneckých konstelací na mezilidské vztahy. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Potměšilová P. Volný čas. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Potměšilová P. Volný čas žáků se sluchovým postižením na internátě. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Pospíšilová H. Výchova k hodnotám v neformálním vzdělávání. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Tavel P., Hrebačková G. Vývoj obrazu Boha v myšlení dětí. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Pospíšil J., Pospíšilová H. Management distanční formy vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M. 9. konference o výchově a volném čase. 2013.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)