Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637195

Katedra křesťanské sociální práce

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

4.15

odborný asistent

Je všeobecnou sestrou a zdravotně sociální pracovnici. Svou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost orientuje na problematiku umírání, smrti a pohřebních rituálů. Je certifikovanou poradkyní pro pozůstalé, krizovou interventkou a supervizorkou. Podporuje filozofii důstojného umírání u zdravotnických a sociálních pracovníků a podílí se na detabuizaci smrti v české společnosti. Je autorkou mnoha odborných studií v tuzemských i zahraničních časopisech, odborných článků ve sbornících z konferencí a studijních textů. Podílela se na koncepci a odborně garantovala studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Mezinárodní organizace

  • Slovenský zvaz zdravotne postihnutých (člen, 2008–2017)

Jiné komise a orgány

  • Národní akreditační úřad (ostatní, 2017–)
  • Česká asociace sester (člen, 2012–)
  • Asociace poradců pro pozůstalé (člen, 2015–)
ČLÁNEK
Kala M., Dorková Z., Tomoszek M., Ležáková M. Lze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku závažného onemocnění? Fórum sociální politiky. 2021.
Dorková Z., Šamajová A., Matulayová T. Příklad fungování interdisciplinárního týmu hospice v USA - Hospice of Western Kentucky. Ošetřovatelské perspektivy. 2020.
Kala M., Dorková Z., Ležáková M. Zkušenosti pracovníků v sociálních službách s průběhem a výsledky supervizí. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2020.
Cichá M., Šteigl J., Dorková Z. Antropologie v pregraduálním vzdělávání učitelů - nutnost nebo nadstandard? Slovenská antropológia. 2007.
Dorková Z., Cichá M. Rituální čistota v sexualitě. Česká antropologie. 2007.
Dorková Z., Cichá M. Rozmanitost svatebních rituálů. Faculty of Philosophy and Arts Review. 2007.
Dorková Z., Cichá M., Pavelka P. Sezónná distribúcia zomrelých v Jaklovciach v rokoch 1900 - 2007. Slovenská antropológia. 2007.
Dorková Z. Rituální stránka ženské obřízky. Česká antropologie. 2006.
Dorková Z. Rituální stránka ženské obřízky. Česká antropologie. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dorková Z. Smrt má mnoho tváří. In Lešková L. (Eds.) Inovačné metódy a pastoračné výzvy pre prácu s rodinou a odkaz bl. Sáry Salkaházi. 2016.
Zaoralová R. Výuka etické výchovy na vyšších zdravotnických školách. In Dorková Z. (Eds.) Pedagogika v ošetřovatelství - tradice, současnost a perspektivy. 2010.
Tomanová J., Cichá M., Dorková Z. Antropologie těla v kontextu modernity (Reflexe Le Bretonovy knihy). I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Cichá M., Dorková Z. Budoucnost multikulturalismu a multikulturní výchovy. Sborník z mezinárodní vědecké konference "Na pograniczach edukacji", konané ve dnech 25.-26. 9. 2007 v Ratiboři. 2007.
Cichá M., Dorková Z. Etické problémy v antropologii. Sborník příspěvků z V. antropologického symposia (30. 6.?1. 7. 2006 v Plzni). 2007.
Cichá M., Orságová M., Dorková Z. Etické problémy v ošetrovateľstve. Zborník z konferencie Nové poznatky v oblasti medicínkych vied a ošetrovateľstva. 2007.
Dorková Z., Cichá M. Integrálny pohlad na problematiku umierania a smrti dieťata. Sborník Ružomberské zdravotnícke dni 2007. 2007.
Cichá M., Dorková Z., Fedyn B. Jak vnímají žáci hodnotu svého zdraví? In . (Eds.) Sborník z konference Program zdraví 21 a výchova ke zdraví, Kalokagathie ? Fórum výchovy ke zdraví ve dnech 20.-22. 4. 2007 v Benešově u Prahy. 2007.
Dorková Z., Nováková I., Šteigl J. Jak "zastavit epidemii alkoholu a kouření u žáků". Sborník z konference Program zdraví 21 a výchova ke zdraví ,Kalokagathie ? Fórum výchovy ke zdraví, konané ve dnech 20.-22. 4. 2007 v Benešově u Prahy. 2007.
Dorková Z. Smrt dítěte na příkladu videozáznamu Prázdná náruč. Sborník ze VII. doktorandské konference s mezinárodní účastí "Aplikovaná antropologie 2007". 2007.
Cichá M., Dorková Z., Nováková I., Šteigl J. Učitelské vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Pregraduální vzdělávání sester. Sborník z mezinárodní konference referátů z konference Dny Marty Staňkové IV - Vzdělávání sester a jeho proměny. 2007.
Cichá M., Dorková Z., Nováková I., Šteigl J. Učitelské vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. In . (Eds.) "Dny Marty Staňkové IV ? Vzdělávání sester a jeho proměny. Sborník z mezinárodní konference, konané v Praze dne 29. 3. 2007. 2007.
Dorková Z., Cichá M. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ V KAŽDODENNÍ PRAXI UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY. Sborník Wybrane konteksty pedagogicznych pograniczy. 2007.
Cichá M., Orságová M., Dorková Z. Etické problémy v ošetrovatelstve. Sborník z konference s mezinárodní účastí ?Ružomberské zdravotnické dni ? 10?11.11.2006. 2006.
Dorková Z. Smrt a pohřební rituály z pohledu antropologie. Sborník příspěvků ze IV. Ročníku studentské vědecké konference - Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2006.
KNIHA - CELEK
Cichá M., Dorková Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1. 2017.
Cichá M., Dorková Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. 2017.
Cichá M., Dorková Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů I. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů I. 2006.
Cichá M., Dorková Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. Učební text k distančnímu vzdělávání a multimediální studijní opora. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. Učební text k distančnímu vzdělávání a multimediální studijní opora. 2006.
Goldmann R., Skarupská H., Knausová I., Pitnerová D., Cichá M., Dorková Z. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Skriptum. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Skriptum. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Dorková Z., Maiello G. Pozůstalost Klementa Králíka ze Státního archívu v Olomouci. In Pospíšil I., Zelenka M., Zelenková A., Fiala J., Dohnal J. (Eds.) Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk-literatura-kultura-politika). 2015.
ABSTRAKT
Dorková Z., Cichá M. Ritual cleanliness of human sexuality. Česká antropologie. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Aplikovaná antropologie 2007. In Šteigl J., Dorková Z. (Eds.) Sborník ze VII. doktorandské konference s mezinárodní účastí. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Zdravotní nauky I. VOS/KSZN1 ZS 0
Zdravotní nauky I. VOS/KSZN1 ZS Cv 0
Zdravotní nauky II. VOS/KSZN2 LS 0
Zdravotní nauky II. VOS/KSZN2 LS Cv 0
Zdravotní nauky I. VOS/PSNA1 ZS Cv 0
Úvod do konceptů péče o klienta VOS/PSUKP ZS Cv 0
Zdravotní nauky I. VOS/PSZN1 ZS 0
Zdravotní nauky I. VOS/PSZN1 ZS Cv 0
Zdravotní nauky II. VOS/PSZN2 LS Cv 0
Zdravotní nauky II. VOS/PSZN2 LS 0
Výzkumné aktivity I. KKS/KSVA1 ZS Se 0
Výzkumné aktivity II. KKS/KSVA2 LS Se 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)