doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637195, 731664215

Katedra křesťanské sociální práce

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

4.15

docent

ČLÁNEK
Zatloukal L., Matulayová T., Jurníčková P., Matulayová N., Doležel J., Šlechtová H. Using Solution-Focused Coaching in Social Work Practice with the Long-Term Unemployed to Promote Their Well-Being. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023.
Zogata Kusz A., Matulayová T., Navrátil P. Politická praxe – výzva pro české vzdělavatelé v sociální práci. Socialni Prace. 2022.
Matulayová T., Navrátil P., Matoušek O., Pazlarová H. Reflexivní praxe v ČR a její důsledky pro vzdělávání v sociální práci. Socialni Prace. 2021.
Dorková Z., Šamajová A., Matulayová T. Příklad fungování interdisciplinárního týmu hospice v USA - Hospice of Western Kentucky. Ošetřovatelské perspektivy. 2020.
Matulayová T., Matoušek O., Navrátil P., Pazlarová H. Stav profesionalizace sociální práce ve vybraných evropských zemích. Fórum sociální práce. 2019.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Juríčková L., Ivanová K., Pastorková R., Vévoda J. Jak lékaři hodnotí spolupráci s veřejnými opatrovníky při péči o nesvéprávné pacienty. In Pospíšil D., Smutková L., Matulayová T. (Eds.) Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí ISBN 978-80-7421-121-8. 2017.
KNIHA - CELEK
Matulayová T., Jurníčková P., Matulayová N., Vaňousová A., Vrtělková V. Rodinné konference v péči o ohrožené dítě v České republice. In Pospíšilová H., Pavlíkova G. (Eds.) 2021.
Matulayová T. Motivace k dobrovolnictví. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Matoušek O., Navrátil P., Matulayová T. Ideál profesionality v sociální práci. In . (Eds.) Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 2021.
Matulayová T., Matoušek O. Možnosti změny v celoživotním vzdělávání absolventů vysokých škol. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 2021.
Matoušek O., Navrátil P., Matulayová T. Perspektivy definující cíle vzdělávání v sociální práci. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 2021.
Matulayová T., Matoušek O. Potřebné systémové změny. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 2021.
Matulayová T. Vzdělávání a uznávání kvalifikace ve Spolkové republice Německo. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 2021.
Matulayová T. Vzdělávání a uznávání kvalifikace ve Švýcarsku. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 2021.
Matulayová T., Matoušek O. Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 2021.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MARKOVIČ BALUCHOVÁ PRF Geografie 2021
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)