prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637391

Katedra křesťanské sociální práce

CM teologická fakulta

Purkrabská 2, 4

profesor

ČLÁNEK
Banášová R., Nosková E., Vodičková R., Hašto J., Šebela A. Emotional difficulties, coping strategies, and help-seeking patterns among Czech perinatal women. MIDWIFERY. 2023.
Kaščáková N., Hašto J., Tavel P. Self-reported long-term pain of unclear origin and psychosocial associations. CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY. 2023.
Švecová J., Fürstová J., Kaščáková N., Hašto J., Tavel P. The effect of childhood trauma and resilience on psychopathology in adulthood: Does bullying moderate the associations? BMC Psychology. 2023.
Kaščáková N., Petríková M., Fürstová J., Hašto J., Madarasová Gecková A., Tavel P. Associations of childhood trauma with long-term diseases and alcohol and nicotine use disorders in Czech and Slovak representative samples. BMC PUBLIC HEALTH. 2022.
Jozefiaková B., Kaščáková N., Fürstová J., Šarníková G., Hašto J., Tavel P. COVID anxiety and its predictors among Slovak adolescents. Frontiers in Psychology. 2022.
Fürstová J., Kaščáková N., Poláčková Šolcová I., Hašto J., Tavel P. How Czecho-Slovakia Bounces Back: Population-Based Validation of the Brief Resilience Scale in Two Central European Countries. PSYCHOLOGICAL REPORTS. 2022.
Jozefiaková B., Kaščáková N., Adamkovic M., Hašto J., Tavel P. Posttraumatic Growth and Its Measurement: A Closer Look at the PTGI's Psychometric Properties and Structure. Frontiers in Psychology. 2022.
Kotríková Rašmanová M., Kaščáková N., Hašto J., Tavel P. Rizikové faktory pre vznik posttraumatickej stresovej poruchy po pôrode: prehľadový článok. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2022.
Kaščáková N., Fürstová J., Trnka R., Hašto J., Madarasová Gecková A., Tavel P. Subjective perception of life stress events affects long-term pain: the role of resilience. BMC Psychology. 2022.
Bednaříková H., Kaščáková N., Fürstová J., Zelinková Z., Falt P., Hašto J., Tavel P. Life Stressors in Patients with Inflammatory Bowel Disease: Comparison with a Population-Based Healthy Control Group in the Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Bednaříková H., Kaščáková N., Zelinková Z., Hašto J., Tavel P. Psychological aspects and possibilities of psychological intervention in patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterologie a Hepatologie. 2021.
Jozefiaková B., Kaščáková N., Hašto J., Dušeková I., Šalingová Z., Plichtová M., Farbulová Z., Rozinajová P., Pavelková L. Stresujúce a traumatické životné udalosti prežívané u ľudí so syndrómom závislosti. Alkoholizmus a Drogove Zavislosti. 2021.
Švecová J., Kaščáková N., Fürstová J., Hašto J., Tavel P. Validácia slovenskej skrátenej škály prežívania v blízkých vzťahoch (ECR-R-SK-14). CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2021.
Petríková M., Kaščáková N., Fürstová J., Hašto J., Tavel P. Validation and Adaptation of the Slovak Version of the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Petríková M., Švecová J., Kaščáková N., Hašto J. Súvisí šikana v detstve s výskytom psychopatológie v dospelosti? Psychiatria-psychosomatika-psychoterapia. 2020.
Kaščáková N., Fürstová J., Hašto J., Madarasová Gecková A., Tavel P. The Unholy Trinity: Childhood Trauma, Adulthood Anxiety, and Long-Term Pain. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Kaščáková N., Bednaříková H., Dobrotková A., Petríková M., Hašto J., Tavel P. Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti. Psychiatria-psychosomatika-psychoterapia. 2020.
Kaščáková N., Fürstová J., Hašto J., Madarasová Gecková A., Tavel P. When a Head Is about to Burst: Attachment Mediates the Relationship Between Childhood Trauma and Migraine. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Brazinova A., Hašto J., Levav I., Pathare S. Mental Health Care Gap: The Case of the Slovak Republic. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. 2019.
Trnka R., Hašto J., Čábelková I., Kuška M., Tavel P., Nikolai T. Amygdala and emotionality in Parkinson's disease: An integrative review of the neuropsychological evidence. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. 2018.
Hašto J., Kaščáková N., Fürstová J., Poláčková Šolcová I., Černíková K., Heveriová M., Tavel P. Dotazník prožívání blízkých vztahů (ECR-R) a sociodemografické rozdiely vo vzťahovej úzkostnosti a vyhýbavosti. Ceskoslovenska Psychologie. 2018.
Kaščáková N., Fürstová J., Poláčková Šolcová I., Heveriová M., Heveri M., Hašto J., Tavel P. Dotazník životních stresorů (LSC-R): výskyt stresorov u dospelých obyvateľov ČR a súvis so zdravím. Ceskoslovenska Psychologie. 2018.
Bartůšková L., Kabát J., Kaščáková N., Fürstová J., Glogar P., Heveri M., Hašto J., Tavel P. Psychometrická analýza české verze dotazníku zdraví a spokojenosti (SF-8 HEALTH SURVEY). Ceskoslovenska Psychologie. 2018.
Kaščáková N., Fürstová J., Poláčková Šolcová I., Bieščad M., Hašto J., Tavel P. Psychometrická analýza českej verzie dotazníka trauma z dětství (Ctq) so sociodemografickými rozdielmi v traumatizácii dospelých obyvateľov českej republiky. Ceskoslovenska Psychologie. 2018.
Kaščáková N., Hašto J. Význam endogénneho oxytocínu pri prirodzenom vaginálnom pôrode a bondingu. Slovenská gynokológia a porodníctvo. 2018.
Kaščáková N., Husárová D., Hašto J., Kolarčik P., Poláčková Šolcová I., Madarasová Gecková A., Tavel P. Validation of a 16-Item Short Form of the Czech Version of the Experiences in Close Relationships Revised Questionnaire in a Representative Sample. Psychological Reports. 2016.
Hašto J., Tavel P. Mentalizovanie ako výzva pre klinicků medicínu a špeciálne pre psychiatriu a psychoterapiu. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2015.
Hašto J. Katastrofy sposobené luďmi a ludská prirodzenosť. Psychiatria-psychosomatika-psychoterapia. 2014.
Zelinka V., Bernátová E., Hašto J. Klinická hypnóza a teória vzťahovej väzby: Integratívna perspektíva. Česká a slovenská psychiatrie. 2014.
Hašto J. Mentalizing as complex empathy in interpersonal communication. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. 2014.
Hašto J., Vojtová H., Hrubý R., Tavel P. Biopsychosocial approach to psychological trauma and possible health consequences. Neuroendocrinology Letters. 2013.
Hašto J., Vojtová H., Hrubý R., Tavel P. Biopsychosocial approach to psychological trauma and possible health consequences Part II – The case study. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kaščáková N., Bednaříková H., Dobrotková A., Petríková M., Hašto J., Tavel P. Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti. In . (Eds.) Zborník z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „Trauma v detstve...čo ďalej?“. 2020.
Kaščáková N., Husárová D., Kolarčik P., Matúš B., Poláčková Šolcová I., Madarasová Gecková A., Hašto J., Tavel P. Associations of traumatisation and different styles of attachment with selected parameters of physical and mental health in a representative sample from the Czech Republic. In Holzhausen J. (Eds.) DGPPN CONGRESS 2016. 2016.
Kaščáková N., Bieščad M., Poláčková Šolcová I., Hašto J., Tavel P. Prevalence of traumatisation and insecure attachment styles in a representative sample of Czech Republic. In Bohus M. (Eds.) 4th International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders; Bridging the Gap – from Basic Science to Treatment Implementation. 2016.
Kaščáková N., Bieščad M., Poláčková Šolcová I., Madarasová Gecková A., Husárová D., Kolarčik P., Hašto J., Tavel P. Výskyt traumatizácie a neistej vzťahovej väzby v reprezentatívnej vzorke obyvateľstva Českej republiky. In Izáková Ľ. (Eds.) Psychiatria pre prax – Suplement 1e; XII. Slovenský psychiatrický zjazd : Psychiatria a súčasná medicína. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Hašto J. Ide o novú generáciu. Ešte netlačte. Všetko čo potrebujete vedieť o rodení na Slovensku. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Černíková K. Zkušenosti žen s karcinomem prsu v České republice. In Hašto J. (Eds.) 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
JOZEFIAKOVÁ CMF Sociální a spirituální determinanty zdraví 2024
KOLÁČEK CMF Humanitní studia 2024
KOŘÍNEK CMF Humanitní studia 2024
BEDNAŘÍKOVÁ CMF Humanitní studia 2021
ČERNÍKOVÁ CMF Humanitní studia 2022
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)