Mgr. Nataša Matulayová, PhD.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637281, 725917557

Katedra křesťanské sociální práce

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

4.15

odborný asistent

S rozmanitými zkušenostmi z období téměř tří desetiletí, Nataša získala dovednosti v rolích pedagožky, manažerky a specialistky v různých sektorech, včetně veřejného, soukromého a třetího sektoru. Její odbornost se rozvinula v oblastech sociální práce, sociální inkluze a ochrany, nerovností, budování sociálního kapitálu a kapacit, formování krossektorálních partnerství, komunitního rozvoje, strategického plánování a vysokoškolského vzdělávání. Její aktuální výzkumné zájmy se zaměřují na sociální práci v komunitách, koncept service learning a využití co-creation jako forem inovací ve vysokoškolském vzdělávání nové generace sociálních pracovnic a pracovníků.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 14:00–16:00 4.15 Po předchozí emailové domluvě.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Zatloukal L., Matulayová T., Jurníčková P., Matulayová N., Doležel J., Šlechtová H. Using Solution-Focused Coaching in Social Work Practice with the Long-Term Unemployed to Promote Their Well-Being. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Matulayová N., Macháčková P., Jurníčková P., Olecká I., Pospíšilová H. Value-based financial risk prediction model. Risks. 2021. (ČLÁNEK)
Matulayová T., Jurníčková P., Matulayová N., Vaňousová A., Vrtělková V. Rodinné konference v péči o ohrožené dítě v České republice. In Pospíšilová H., Pavlíkova G. (Eds.) 2021. (KNIHA - CELEK)
Matulayová N., Drahošová M. Řízení lidských zdrojů v praxi sociální práce. In Matoušek O. (Eds.) Strategie a postupy v sociální práci. 2022. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Doležel J., Živná K., Canda E., Zatloukal L., Matulayová N., Olecká I. Integrace spirituality klientů v praxi sociálních pracovníků v síti Arcidiecézní charity Olomouc: explorativní kvantitativní studie. Socialni Prace. 2024.
Pospíšil J., Olecká I., Matulayová N., Pospíšilová H., Jurníčková P., Macháčková P. Who Are the People at Socio-Economic Risk? Socio-Demographical Analysis of the Czech People in Specific Economical Situations Recognized in Value-Based Risk Prediction Model. Social Sciences. 2022.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Matulayová N. Service-learning workshop. 2023.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Service Learning KKS/PPSLR ZS Cv 27
Komunitní práce KKS/PSKOM LS Se 0
Komunitní práce KKS/PSKOM LS 0
Sociální práce a komunitní rozvoj KKS/PSPKO LS Se 1
Sociální práce a komunitní rozvoj KKS/PSPKO LS 2
Tvorba projektů KKS/PSPRO ZS 1
Tvorba projektů KKS/PSPRO ZS Cv 3
Odborná praxe I. KKS/PSPR1 ZS Cv 8
Odborná praxe II. KKS/PSPR2 ZS Cv 0
Sociální práce s rodinou KKS/PSSPR LS Se 9
Sociální práce s rodinou KKS/PSSPR LS 9
Sociální práce a komunitní rozvoj KKS/KSPKO LS Se 4
Sociální práce a komunitní rozvoj KKS/KSPKO LS 9
Tvorba projektů KKS/KSPRO ZS Cv 8
Tvorba projektů KKS/KSPRO ZS 4
Teorie a metody sociální práce I. VOS/PSTE1 ZS 0
Teorie a metody sociální práce I. VOS/PSTE1 ZS Se 0
Teorie a metody sociální práce IV. VOS/PSTE4 LS Se 0
Teorie a metody sociální práce IV. VOS/PSTE4 LS 0
Teorie a metody sociální práce V. VOS/PSTE5 LS 0
Teorie a metody sociální práce V. VOS/PSTE5 LS Se 0
Odborná praxe I. KKS/KSPR1 ZS Cv 0
Odborná praxe II. KKS/KSPR2 ZS Cv 0
Odborná praxe II. KKS/KSPR2 LS Cv 0
Sociální práce s rodinou KKS/KSSPR LS 9
Sociální práce s rodinou KKS/KSSPR LS Se 9
Community Development KKS/PSCOD LS Cv 0
Community Development KKS/PSCOD LS Se 3
Project Management in Soc. Work Practice KKS/PSPMP LS Cv 3
Project Management in Soc. Work Practice KKS/PSPMP LS 3
Teorie a metody sociální práce I. KKS/KSTM1 ZS 11
Teorie a metody sociální práce I. KKS/KSTM1 ZS Cv 12
Teorie a metody sociální práce II. KKS/KSTM2 LS Cv 15
Teorie a metody sociální práce II. KKS/KSTM2 LS 5

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)